نمایندگی

نمایندگی 2GB

فضای دیسک 2 گیگ
ترافیک ماهانه نامحدود
فضای هارد دیسک 2000 مگابایت SSD
کنترل پنل cPanel CloudLinux
وب سرور NGINX
موقعیت مکانی آلمان
بکاپ گیری هفتگی دارد

نمایندگی 5GB

فضای دیسک 5 گیگ
ترافیک ماهانه نامحدود
فضای هارد دیسک 5000 مگابایت SSD
کنترل پنل cPanel CloudLinux
وب سرور NGINX
موقعیت مکانی آلمان
بکاپ گیری هفتگی دارد

نمایندگی 8GB

فضای دیسک 8 گیگ
ترافیک ماهانه نامحدود
فضای هارد دیسک 8000 مگابایت SSD
کنترل پنل cPanel CloudLinux
وب سرور NGINX
موقعیت مکانی آلمان
بکاپ گیری هفتگی دارد

نمایندگی 10GB

فضای دیسک 10 گیگ
ترافیک ماهانه نامحدود
فضای هارد دیسک 10000 مگابایت SSD
کنترل پنل cPanel CloudLinux
وب سرور NGINX
موقعیت مکانی آلمان
بکاپ گیری هفتگی دارد

نمایندگی 15GB

فضای دیسک 15 گیگ
ترافیک ماهانه نامحدود
فضای هارد دیسک 15000 مگابایت SSD
کنترل پنل cPanel CloudLinux
وب سرور NGINX
موقعیت مکانی آلمان
بکاپ گیری هفتگی دارد