ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ir
500,000 ریال
.com
7,300,000 ریال
.clinic
25,000,000 ریال
.net
8,500,000 ریال
.info
17,000,000 ریال
.org
7,500,000 ریال
.in
6,600,000 ریال
.shop
17,000,000 ریال
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.ac.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.co.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.sch.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.org.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.gov.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.net.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.id.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.com
7,300,000 ریال
1 سال
8,000,000 ریال
1 سال
8,000,000 ریال
1 سال
.net
8,500,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.info
17,000,000 ریال
1 سال
17,000,000 ریال
1 سال
17,000,000 ریال
1 سال
.org
7,500,000 ریال
1 سال
8,200,000 ریال
1 سال
8,200,000 ریال
1 سال
.biz
9,500,000 ریال
1 سال
9,500,000 ریال
1 سال
9,500,000 ریال
1 سال
.us
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.in
6,600,000 ریال
1 سال
6,600,000 ریال
1 سال
6,600,000 ریال
1 سال
.cc
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.fr
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
.xyz
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
.pro
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.name
4,700,000 ریال
1 سال
4,700,000 ریال
1 سال
4,700,000 ریال
1 سال
.ws
16,000,000 ریال
1 سال
16,000,000 ریال
1 سال
16,000,000 ریال
1 سال
.asia
7,000,000 ریال
1 سال
7,000,000 ریال
1 سال
7,000,000 ریال
1 سال
.co
9,591,000 ریال
1 سال
9,591,000 ریال
1 سال
9,591,000 ریال
1 سال
.es
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.de
2,800,000 ریال
1 سال
2,800,000 ریال
1 سال
2,800,000 ریال
1 سال
.company
5,700,000 ریال
1 سال
5,700,000 ریال
1 سال
5,700,000 ریال
1 سال
.it
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.me
9,300,000 ریال
1 سال
9,300,000 ریال
1 سال
9,300,000 ریال
1 سال
.city
10,700,000 ریال
1 سال
10,700,000 ریال
1 سال
10,700,000 ریال
1 سال
.center
10,700,000 ریال
1 سال
10,700,000 ریال
1 سال
10,700,000 ریال
1 سال
.shop
17,000,000 ریال
1 سال
17,000,000 ریال
1 سال
17,000,000 ریال
1 سال
.eu
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
.clinic
25,000,000 ریال
1 سال
25,000,000 ریال
1 سال
25,000,000 ریال
1 سال
.news
14,200,000 ریال
1 سال
14,200,000 ریال
1 سال
14,200,000 ریال
1 سال
.app
9,200,000 ریال
1 سال
9,200,000 ریال
1 سال
9,200,000 ریال
1 سال
.academy
1,770,000 ریال
1 سال
1,770,000 ریال
1 سال
1,770,000 ریال
1 سال
.apartments
27,000,000 ریال
1 سال
27,000,000 ریال
1 سال
27,000,000 ریال
1 سال
.audio
7,200,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
.band
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
.link
6,200,000 ریال
1 سال
6,200,000 ریال
1 سال
6,300,000 ریال
1 سال
.lol
14,000,000 ریال
1 سال
14,000,000 ریال
1 سال
14,000,000 ریال
1 سال
.love
14,000,000 ریال
1 سال
14,000,000 ریال
1 سال
14,000,000 ریال
1 سال
.market
1,770,000 ریال
1 سال
1,770,000 ریال
1 سال
1,770,000 ریال
1 سال
.business
2,686,000 ریال
1 سال
2,686,000 ریال
1 سال
2,686,000 ریال
1 سال
.cafe
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
.camera
17,124,000 ریال
1 سال
17,124,000 ریال
1 سال
17,124,000 ریال
1 سال
.click
3,495,000 ریال
1 سال
3,495,000 ریال
1 سال
3,495,000 ریال
1 سال
.codes
17,124,000 ریال
1 سال
17,124,000 ریال
1 سال
17,124,000 ریال
1 سال
.computer
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
.chat
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
.design
15,827,000 ریال
1 سال
15,827,000 ریال
1 سال
15,827,000 ریال
1 سال
.email
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
.energy
31,652,000 ریال
1 سال
31,652,000 ریال
1 سال
31,652,000 ریال
1 سال
.engineer
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
.education
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
.fashion
9,591,000 ریال
1 سال
9,591,000 ریال
1 سال
9,591,000 ریال
1 سال
.fit
9,591,000 ریال
1 سال
9,591,000 ریال
1 سال
9,591,000 ریال
1 سال
.fitness
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
.football
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
.gallery
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
.gift
6,394,000 ریال
1 سال
6,394,000 ریال
1 سال
6,394,000 ریال
1 سال
.gold
31,652,000 ریال
1 سال
31,652,000 ریال
1 سال
31,652,000 ریال
1 سال
.graphics
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
.help
9,982,000 ریال
1 سال
9,982,000 ریال
1 سال
9,982,000 ریال
1 سال
.holiday
17,124,000 ریال
1 سال
17,124,000 ریال
1 سال
17,124,000 ریال
1 سال
.host
31,173,000 ریال
1 سال
31,173,000 ریال
1 سال
31,173,000 ریال
1 سال
.international
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
.kitchen
17,124,000 ریال
1 سال
17,124,000 ریال
1 سال
17,124,000 ریال
1 سال
.life
10,131,000 ریال
1 سال
10,131,000 ریال
1 سال
10,131,000 ریال
1 سال
.network
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
.online
11,990,000 ریال
1 سال
11,990,000 ریال
1 سال
11,990,000 ریال
1 سال
.photo
9,591,000 ریال
1 سال
9,591,000 ریال
1 سال
9,591,000 ریال
1 سال
.pizza
17,366,000 ریال
1 سال
17,366,000 ریال
1 سال
17,366,000 ریال
1 سال
.report
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
.school
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
.style
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
10,372,000 ریال
1 سال
.support
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
6,752,000 ریال
1 سال
.taxi
17,124,000 ریال
1 سال
17,124,000 ریال
1 سال
17,124,000 ریال
1 سال
.tech
16,785,000 ریال
1 سال
16,785,000 ریال
1 سال
16,785,000 ریال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده