اطلاعیه خرید دامنه بین المللی

کاربران عزیز و مشتریان عزیز کلیه دامنه های بین المللی قیمت آنها بصورت آنی با توجه به قیمت ارز افزایش و یا کاهش می یابد.
در صورت خرید، دامنه شما بصورت آنی ثبت نخواهد شد ابتدا آخرین قیمت به شما اطلاع داده شده سپس در صورت تائید شما دامنه شما ثبت خواهد شد البته این نکته فقط برای افزایش قیمت می باشد در صورتیکه قیمت دامنه کاهش پیدا کرده باشد 
مابه التفاوت به حساب کاربری شما برگشت داده می شود.
Friday, May 10, 2019

« برگشت